SSL

छायाचित्रे गॅलरी

चंद्रपूर येथील प्रियदर्शिनी नाटयगृहात भारतीय सैन्‍य दलातील ज्‍येष्‍ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंबोरकर यांचा सत्‍कार समारंभ, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूर येथील प्रियदर्शिनी नाटयगृहात भारतीय सैन्‍य दलातील ज्‍येष्‍ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंबोरकर यांचा सत्‍कार समारंभ, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूर येथील प्रियदर्शिनी नाटयगृहात भारतीय सैन्‍य दलातील ज्‍येष्‍ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंबोरकर यांचा सत्‍कार समारंभ, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूर येथील प्रियदर्शिनी नाटयगृहात भारतीय सैन्‍य दलातील ज्‍येष्‍ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंबोरकर यांचा सत्‍कार समारंभ, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूरसह व विदर्भ मराठवाडयातील नागरिकांची आराध्यदैवत असणाऱ्या माता महाकाली विकास आराखडा सादरीकरण, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूरसह व विदर्भ मराठवाडयातील नागरिकांची आराध्यदैवत असणाऱ्या माता महाकाली विकास आराखडा सादरीकरण, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूरसह व विदर्भ मराठवाडयातील नागरिकांची आराध्यदैवत असणाऱ्या माता महाकाली विकास आराखडा सादरीकरण, १४ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूरमधून महाराष्ट्रव्यापी जलसंवाद यात्रेला सुरूवात, १३ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूरमधून महाराष्ट्रव्यापी जलसंवाद यात्रेला सुरूवात, १३ फेब्रुवारी २०१९
चंद्रपूरमधून महाराष्ट्रव्यापी जलसंवाद यात्रेला सुरूवात, १३ फेब्रुवारी २०१९
जलसाक्षरता कार्यशाळेचा समारोप, १३ फेब्रुवारी २०१९
जलसाक्षरता कार्यशाळेचा समारोप, १३ फेब्रुवारी २०१९
जलसाक्षरता कार्यशाळेचा समारोप, १३ फेब्रुवारी २०१९
जलसाक्षरता कार्यशाळेचा समारोप, १३ फेब्रुवारी २०१९
जलसाक्षरता कार्यशाळेचा समारोप, १३ फेब्रुवारी २०१९
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
"महापरिवर्तन : भागीदार विकासाचे” या कार्यक्रमांतर्गत विविध संस्थांनी शासनाच्या विविध यंत्रणांबरोबर १५ सामंजस्य करार केले, १२ फेब्रुवारी २०१९.
वार्षिक कार्यक्रम २०१९ - २० ची आखणी – विभागनिहाय मंत्रीस्तरीय चर्चा - ऊर्जा विभाग, १२ फेब्रुवारी २०१९.
वार्षिक कार्यक्रम २०१९ - २० ची आखणी – विभागनिहाय मंत्रीस्तरीय चर्चा - ऊर्जा विभाग, १२ फेब्रुवारी २०१९.
पोहरागड येथील संत सेवालाल महाराज तिर्थक्षेत्र वनोद्यानास, नंगारारुपी स्मारकास व वस्तुसंग्रहालयास निधी देण्यासंदर्भात बैठक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
पोहरागड येथील संत सेवालाल महाराज तिर्थक्षेत्र वनोद्यानास, नंगारारुपी स्मारकास व वस्तुसंग्रहालयास निधी देण्यासंदर्भात बैठक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
पोहरागड येथील संत सेवालाल महाराज तिर्थक्षेत्र वनोद्यानास, नंगारारुपी स्मारकास व वस्तुसंग्रहालयास निधी देण्यासंदर्भात बैठक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यासंदर्भात बैठक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यासंदर्भात बैठक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
एक्स्पोर्ट प्रमोशन स्कीम संदर्भात बैठक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> Last

संपर्क

मुंबई
502, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हूतात्मा राजगुरु चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400032
टेलि.नं. - ०२२-२२८४३६५७, २२८४३६४७
ई-मेल - min.finance@maharashtra.gov.in

चंद्रपूर
“भाग्यश्री”, गोलबाजार वॉर्ड, कस्तुरबा रोड, गिरनार चौक, चंद्रपूर – ४४२४०२
टेलि.नं. - ०७१७२-२५२५८२, २५६०६९
ई-मेल-sudhir.mungantiwar@mahabjp.org