SSL

छायाचित्रे गॅलरी

बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
बल्‍लारपूर शहर येथे मिशन सक्षम महिला अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांक महिला बचतगटांचा महामेळावा, १९ ऑगस्ट २०१९
जिल्ह्याधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे शानदार आयोजन, १५ ऑगस्ट २०१९
जिल्ह्याधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे शानदार आयोजन, १५ ऑगस्ट २०१९
जिल्ह्याधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे शानदार आयोजन, १५ ऑगस्ट २०१९
जिल्ह्याधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे शानदार आयोजन, १५ ऑगस्ट २०१९
जिल्ह्याधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे शानदार आयोजन, १५ ऑगस्ट २०१९
पोंभुर्णा येथे गोंडीयन सामाजिक सहाय्यता कल्‍याण संस्‍था जि. चंद्रपूर च्‍या माध्‍यमातुन आयोजित जागतिक मुळनिवासी गौरव दिन समारंभ, ९ ऑगस्ट २०१९
पोंभुर्णा येथे गोंडीयन सामाजिक सहाय्यता कल्‍याण संस्‍था जि. चंद्रपूर च्‍या माध्‍यमातुन आयोजित जागतिक मुळनिवासी गौरव दिन समारंभ, ९ ऑगस्ट २०१९
पोंभुर्णा येथे गोंडीयन सामाजिक सहाय्यता कल्‍याण संस्‍था जि. चंद्रपूर च्‍या माध्‍यमातुन आयोजित जागतिक मुळनिवासी गौरव दिन समारंभ, ९ ऑगस्ट २०१९
पोंभुर्णा येथे गोंडीयन सामाजिक सहाय्यता कल्‍याण संस्‍था जि. चंद्रपूर च्‍या माध्‍यमातुन आयोजित जागतिक मुळनिवासी गौरव दिन समारंभ, ९ ऑगस्ट २०१९
पोंभुर्णा येथे गोंडीयन सामाजिक सहाय्यता कल्‍याण संस्‍था जि. चंद्रपूर च्‍या माध्‍यमातुन आयोजित जागतिक मुळनिवासी गौरव दिन समारंभ, ९ ऑगस्ट २०१९
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, ७ ऑगस्ट २०१९
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, ७ ऑगस्ट २०१९
केंद्र शासनास भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये कांही सुधारणा करणेसाठी राज्य शासनाचे अभिप्राय देणेसंदर्भात बैठक, ६ ऑगस्ट २०१९
केंद्र शासनास भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये कांही सुधारणा करणेसाठी राज्य शासनाचे अभिप्राय देणेसंदर्भात बैठक, ६ ऑगस्ट २०१९
केंद्र शासनास भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये कांही सुधारणा करणेसाठी राज्य शासनाचे अभिप्राय देणेसंदर्भात बैठक, ६ ऑगस्ट २०१९
भारत भाग्य विधाता या नाटकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती, स्थळ : बिर्ला मातोश्री सभागृह, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, ६ ऑगस्ट २०१९
भारत भाग्य विधाता या नाटकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती, स्थळ : बिर्ला मातोश्री सभागृह, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, ६ ऑगस्ट २०१९
भारत भाग्य विधाता या नाटकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती, स्थळ : बिर्ला मातोश्री सभागृह, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, ६ ऑगस्ट २०१९
भारत भाग्य विधाता या नाटकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती, स्थळ : बिर्ला मातोश्री सभागृह, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, ६ ऑगस्ट २०१९
भारत भाग्य विधाता या नाटकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती, स्थळ : बिर्ला मातोश्री सभागृह, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, ६ ऑगस्ट २०१९
भारत भाग्य विधाता या नाटकाच्या शुभारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती, स्थळ : बिर्ला मातोश्री सभागृह, गिरगांव चौपाटी, मुंबई, ६ ऑगस्ट २०१९
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> Last

संपर्क

मुंबई
502, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हूतात्मा राजगुरु चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400032
टेलि.नं. - ०२२-२२८४३६५७, २२८४३६४७
ई-मेल - min.finance@maharashtra.gov.in

चंद्रपूर
“भाग्यश्री”, गोलबाजार वॉर्ड, कस्तुरबा रोड, गिरनार चौक, चंद्रपूर – ४४२४०२
टेलि.नं. - ०७१७२-२५२५८२, २५६०६९
ई-मेल-sudhir.mungantiwar@mahabjp.org